Zaštitna
kompozitna kapica
Category:Proizvodi od plastike

Kapice su izrađene prema normi

HRN EN ISO/IEC 17025:2007 

Veličine:

37 – 38 – 6

39 – 40 - 7

41 – 42 – 8

43 – 44 - 9

45 – 46 – 10

47 – 48 – 11

                                                                                      

                                                                 Pvc galanterija                                      Metalni djelovi i alati                                      Obrada metala